1e Premie merries

Odette v.d. Nachtegaal, KR.

ODETTE  V.D.  NACHTEGAAL, KR.PREF.


V.  CANSAS V.ST. POSSEMIS

M.  WINETTE V. ‘T HOF, KR.   PREF.

Yvette v.d. Breeweg, KR.

YVETTE V.D.  BREEWEG, KR.

V. FRISO V.D.  HEUVELSHOF,
PREF.
M. LUXUEUSE V. SPUITJESDOM, KR.  PREF.

 

Dalinka v.d. Breeweg

DALINKA V.D. BREEWEG

V. FRISO V.D. HEUVELSHOF, PREF.
M. ODETTE V.D. NACHTEGAAL, KR. PREF.

Elvina v.d. Breeweg

ELVINA .V.D. BREEWEG

V. VIVALDI V.D. CLEEFHOEVE
M. YVETTE V.D. BREEWEG, KR. 

Gonja v.d. Breeweg

GONJA V.D. BREEWEG

V. ORLANDO V.D. VOSSENJACHT
M. PATRICIA V.D. BREEWEG, KR.

Gipsy v.d. Breeweg

GIPSY V.D. BREEWEG

V. VIVALDI V.D. CLEEFHOEVE
M. ZWANETTE V.D. BREEWEG, KR.